< Start

COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING (BIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.154.248 4.159.812

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 922 618 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.154.248 4.159.812 922 618 0
     TOTAAL: 69.750 69.717 2 618 0
     TOTAAL: 94.149 95.733 100 0 0
     TOTAAL: 54.104 54.083 0 0 0
     TOTAAL: 3.936.245 3.940.279 820 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB AUDIT VLAANDEREN 889
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 20.165

Totaal: 21.054