< Start

COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING (BIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.043.667 4.183.387

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.860 12.050 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.043.667 4.183.387 1.860 12.050 0
     TOTAAL: 65.154 65.406 2 618 0
     TOTAAL: 87.711 88.635 100 0 0
     TOTAAL: 153.127 165.439 340 11.432 0
     TOTAAL: 3.737.675 3.863.907 1.418 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB AUDIT VLAANDEREN 885
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 16.196

Totaal: 17.081