< Start

COMMISSIE VOOR BINNENLANDS BESTUUR, GELIJKE KANSEN EN INBURGERING (BIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.074.439 4.184.891

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 1.782 4.248 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.074.439 4.184.891 1.782 4.248 0
     TOTAAL: 64.049 64.001 2 618 0
     TOTAAL: 82.469 84.651 100 0 0
     TOTAAL: 191.303 167.371 340 3.630 0
     TOTAAL: 3.736.618 3.868.868 1.340 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB AUDIT VLAANDEREN 863
DAB OVERHEIDSPERSONEEL 15.769

Totaal: 16.632