< Start

COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 11.094.156 11.547.055

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 41.701.237 15.275 5.925.880

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 11.094.156 11.547.055 41.701.237 15.275 5.925.880
     TOTAAL: 78.119 79.028 3 78 0
     TOTAAL: 6.386.227 6.386.555 0 0 0
     TOTAAL: 52.176 52.176 26.858.347 100 0
     TOTAAL: 2.016.935 2.028.235 14.355.747 3.336 0
     TOTAAL: 2.037.852 2.505.627 268.495 0 5.925.880
     TOTAAL: 6.191 6.191 0 0 0
     TOTAAL: 11.600 11.600 0 0 0
     TOTAAL: 17.255 17.314 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 217.288 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 110.512 110.425 177 1.590 0
     TOTAAL: 10.211 10.211 0 44 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 35.928 31.428 590 0 0
     TOTAAL: 193.086 170.201 590 10.127 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 98.808 98.808 0 0 0
     TOTAAL: 2.641 2.641 0 0 0
     TOTAAL: 4.708 4.708 0 0 0
     TOTAAL: 3.315 3.315 0 0 0
     TOTAAL: 3.265 3.265 0 0 0
     TOTAAL: 3.321 3.321 0 0 0
     TOTAAL: 4.712 4.712 0 0 0
     TOTAAL: 4.703 4.703 0 0 0
     TOTAAL: 4.707 4.707 0 0 0
     TOTAAL: 3.074 3.074 0 0 0
     TOTAAL: 3.261 3.261 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB AUDIT VLAANDEREN 735
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.142
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.434
DAB ICT 39.204
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 31.383
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 195.703

Totaal: 294.601