< Start

COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 6.769.494 8.583.678

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 45.344.682 8.890 5.622.939

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 6.769.494 8.583.678 45.344.682 8.890 5.622.939
     TOTAAL: 80.374 81.283 3 144 0
     TOTAAL: 1.277.786 2.831.973 839.070 0 0
     TOTAAL: 380.631 380.631 28.325.409 100 0
     TOTAAL: 1.762.598 1.763.098 15.543.740 3.167 0
     TOTAAL: 2.617.764 2.868.766 347.514 0 5.622.939
     TOTAAL: 6.491 6.491 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 40.000 40.000 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 23.585 0 0
     TOTAAL: 0 0 50 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 2.581 0 0
     TOTAAL: 0 0 223.059 0 0
     TOTAAL: 0 0 20.000 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 250 0
     TOTAAL: 176.569 176.584 270 1.706 0
     TOTAAL: 10.843 11.470 156 0 0
     TOTAAL: 10.200 10.200 0 12 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 75.662 76.533 823 0 0
     TOTAAL: 191.355 197.428 18.422 3.511 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 99.276 99.276 0 0 0
     TOTAAL: 2.256 2.256 0 0 0
     TOTAAL: 4.852 4.852 0 0 0
     TOTAAL: 3.417 3.417 0 0 0
     TOTAAL: 3.365 3.365 0 0 0
     TOTAAL: 3.423 3.423 0 0 0
     TOTAAL: 4.856 4.856 0 0 0
     TOTAAL: 4.847 4.847 0 0 0
     TOTAAL: 4.851 4.851 0 0 0
     TOTAAL: 3.168 3.168 0 0 0
     TOTAAL: 3.361 3.361 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB AUDIT VLAANDEREN 739
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 26.035
DAB DOCUMENTBEHEER 13.032
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.698
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 70.710
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 284.741

Totaal: 397.955