< Start

COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 11.948.840 10.553.879

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 43.222.937 23.175 8.468.980

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 11.948.840 10.553.879 43.222.937 23.175 8.468.980
     TOTAAL: 78.205 79.114 3 78 0
     TOTAAL: 7.148.518 4.976.346 1.048.837 0 0
     TOTAAL: 44.786 44.786 26.699.381 100 0
     TOTAAL: 1.983.387 1.996.277 14.847.649 3.336 0
     TOTAAL: 2.167.044 2.957.869 295.675 0 8.468.980
     TOTAAL: 6.191 6.191 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 69.162 0 0
     TOTAAL: 9.350 9.350 0 0 0
     TOTAAL: 19.481 19.540 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 23.585 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 217.288 0 0
     TOTAAL: 0 0 20.000 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 2.500 0
     TOTAAL: 111.424 111.337 177 1.590 0
     TOTAAL: 10.459 10.459 0 44 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 33.410 28.910 590 0 0
     TOTAAL: 198.521 175.636 590 15.527 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 635 635 0 0 0
     TOTAAL: 98.808 98.808 0 0 0
     TOTAAL: 2.641 2.641 0 0 0
     TOTAAL: 4.708 4.708 0 0 0
     TOTAAL: 3.315 3.315 0 0 0
     TOTAAL: 3.265 3.265 0 0 0
     TOTAAL: 3.321 3.321 0 0 0
     TOTAAL: 4.712 4.712 0 0 0
     TOTAAL: 4.703 4.703 0 0 0
     TOTAAL: 4.707 4.707 0 0 0
     TOTAAL: 3.074 3.074 0 0 0
     TOTAAL: 3.261 3.261 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale Begroting/Uitvoering
DAB AUDIT VLAANDEREN 889
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.412
DAB DOCUMENTBEHEER 41.642
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.431
EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN 28.904
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 205.640

Totaal: 304.918