< Start

COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 7.718.856 7.826.105

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 40.021.755 48.669 6.934.629

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 7.718.856 7.826.105 40.021.755 48.669 6.934.629
     TOTAAL: 75.895 77.804 3 78 0
     TOTAAL: 3.133.045 3.094.272 0 0 0
     TOTAAL: 113.857 113.857 26.239.609 100 0
     TOTAAL: 1.857.343 1.864.593 13.547.984 3.336 0
     TOTAAL: 1.983.543 2.103.818 227.522 0 6.934.629
     TOTAAL: 3.119 3.561 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 25 0 0
     TOTAAL: 3.887 3.887 0 0 0
     TOTAAL: 16.422 16.639 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 292 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 29.046 0
     TOTAAL: 0 0 4.980 0 0
     TOTAAL: 158.379 158.631 182 1.968 0
     TOTAAL: 9.853 11.046 0 44 0
     TOTAAL: 914 914 0 0 0
     TOTAAL: 21.312 21.466 540 0 0
     TOTAAL: 210.287 224.617 375 11.582 0
     TOTAAL: 0 0 243 0 0
     TOTAAL: 0 0 0 2.515 0
     TOTAAL: 96.563 96.563 0 0 0
     TOTAAL: 4.624 4.624 0 0 0
     TOTAAL: 3.255 3.255 0 0 0
     TOTAAL: 3.206 3.206 0 0 0
     TOTAAL: 3.261 3.261 0 0 0
     TOTAAL: 4.628 4.628 0 0 0
     TOTAAL: 4.619 4.619 0 0 0
     TOTAAL: 4.623 4.623 0 0 0
     TOTAAL: 3.019 3.019 0 0 0
     TOTAAL: 3.202 3.202 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB AUDIT VLAANDEREN 885
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.562
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.167
DAB ICT 39.680
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 21.141
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 259.383

Totaal: 348.818