< Start

COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIËN, BEGROTING EN JUSTITIE (FIN)Totaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.980.404 5.296.304

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 41.085.289 7.703 2.926.478

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.980.404 5.296.304 41.085.289 7.703 2.926.478
     TOTAAL: 78.186 78.895 3 50 0
     TOTAAL: 542.978 547.221 0 0 0
     TOTAAL: 94.799 94.799 26.192.830 100 0
     TOTAAL: 1.940.699 1.945.299 14.623.147 1.807 0
     TOTAAL: 1.737.601 2.066.651 268.655 0 2.926.478
     TOTAAL: 3.119 3.088 0 0 0
     TOTAAL: 15.182 15.182 0 0 0
     TOTAAL: 157.487 157.439 83 1.935 0
     TOTAAL: 9.860 10.729 0 44 0
     TOTAAL: 735 735 0 0 0
     TOTAAL: 20.644 20.644 206 0 0
     TOTAAL: 248.114 224.622 365 3.767 0
     TOTAAL: 96.563 96.563 0 0 0
     TOTAAL: 4.624 4.624 0 0 0
     TOTAAL: 3.255 3.255 0 0 0
     TOTAAL: 3.206 3.206 0 0 0
     TOTAAL: 3.261 3.261 0 0 0
     TOTAAL: 4.628 4.628 0 0 0
     TOTAAL: 4.619 4.619 0 0 0
     TOTAAL: 4.623 4.623 0 0 0
     TOTAAL: 3.019 3.019 0 0 0
     TOTAAL: 3.202 3.202 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB AUDIT VLAANDEREN 863
DAB CATERING EN SCHOONMAAK 25.843
DAB FONDS INCLUSIEVE FINANCIERING 2.158
DAB ICT 38.322
EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN 18.367
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 211.811

Totaal: 297.364