< Start < Commissie

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN DE VLAAMSE RAND EN DIERENWELZIJN (BRU)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: DIERENWELZIJN

Code ISE: QM

Omschrijving ISE: DIERENWELZIJN


Begrotingsartikel: QB0-1QFD4MB-WT

Omschrijving: ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 756 756 0 VR 2021 2810 MED.0372-24 BBT Dierenwelzijn.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 756 756 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 756 756 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 756 756 0
2021 Opmaak - ontwerp 756 756 0 VR 2020 2810 MED.0346-18 BBT Dierenwelzijn 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 0 0 0 VR 2021 2105 MED.0177-14 BBT Dierenwelzijn.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 756 756 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 756 756 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 756 756 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 756 756 0 VR 2020 0405 MED.0146-7 BBT Dierenwelzijn.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 756 756 0
2020 Opmaak - ontwerp 756 756 0 VR 2019 0811 MED.0373-9 BBT Dierenwelzijn.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 756 756 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 756 756 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 0 0 756
2019 opmaak - ontwerp 0 0 756 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf