< Start < Commissie

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR LEEFMILIEU, NATUUR, RUIMTELIJKE ORDENING EN ENERGIE (LEE)

Minister: DE VLAAMSE BEVOEGDE MINISTER(S)

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: QZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: QB0-1QAX2ZW-IS

Omschrijving: SAR RUIMTELIJKE ORDENING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 389 389 0 VR 2021 2810 MED.0372-15 BBT Omgeving en Natuur.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 383 383 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 383 383 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 374 374 0
2021 Opmaak - ontwerp 374 374 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 370 370 0 RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 370 370 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 370 370 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 370 370 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 370 370 0 N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 372 372 0
2020 Opmaak - ontwerp 372 372 0 N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 367 367 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 367 367 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar