< Start < Commissie

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA (CUL)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA

Programma: MEDIA

Code ISE: HM

Omschrijving ISE: OPENBARE OMROEP


Begrotingsartikel: HB0-1HEI2MY-IS

Omschrijving: VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 273.202 273.202 0 VR 2021 2810 MED.0372-26 BBT Media.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 265.593 265.593 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 265.593 265.593 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 265.593 265.593 0
2021 Opmaak - ontwerp 265.593 265.593 0 VR 2020 2810 MED.0346-17 BBT Media.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 265.581 265.581 0 VR 2021 2105 MED.0177-24 BBT Media.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 260.052 260.052 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 260.052 260.052 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 260.052 260.052 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 260.052 260.052 0 VR 2020 0405 MED.0146-10 BBT Media.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 260.052 260.052 0
2020 Opmaak - ontwerp 260.052 260.052 0 VR 2019 0811 MED.0373-15 BBT Media.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 266.172 266.172 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 266.172 266.172 0 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 266.242 266.242 0
2019 opmaak - ontwerp 266.242 266.242 0 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf