< Start < Commissie

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Commissie: COMMISSIE VOOR ONDERWIJS (OND)

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS EN VORMING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP HOGER ONDERWIJS, VOLWASSENENONDERWIJS, KWALIFICATIES EN STUDIETOELAGEN

Programma: HOGER ONDERWIJS

Code ISE: FE

Omschrijving ISE: HOGER ONDERWIJS


Begrotingsartikel: FD0-1FED2EB-IS

Omschrijving: HOGER ONDERWIJS - ANDERE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 13.322 13.322 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 13.322 13.322 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 13.343 13.343 0
2021 Opmaak - ontwerp 13.343 13.343 0 VR 2020 2810 MED.0346-11 BBT Onderwijs en Vorming 2021.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 13.193 13.191 0 VR 2021 2105 MED.0177-15 BBT Onderwijs.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 13.206 13.206 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 13.206 13.206 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 13.206 13.206 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 13.206 13.206 0 VR 2020 0405 MED.0146-11 BBT Onderwijs en Vorming.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 13.279 13.279 0
2020 Opmaak - ontwerp 13.279 13.279 0 VR 2019 0811 MED.0373-21BIS BBT Onderwijs.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 13.121 13.121 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 13.121 13.121 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 13.142 13.142 0
2019 opmaak - ontwerp 13.142 13.142 0 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming_d13-2-F.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf