< Start < Commissie

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Commissie: COMMISSIE VOOR BUITENLANDS BELEID, EUROPESE AANGELEGENHEDEN, INTERNATIONALE SAMENWERKING, en TOERISME (BUI)

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN INTERNATIONAAL VLAANDEREN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Code ISE: DE

Omschrijving ISE: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Begrotingsartikel: DB0-1DEA2EB-WT

Omschrijving: VERANKEREN VAN DE INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSAGENDA IN VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 1.112 1.436 0 VR 2019 0811 MED.0373-2 BBT BB, OS en IO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 1.182 1.372 0 Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen_d13-2-D_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 1.182 1.372 0
2019 opmaak - ontwerp 1.182 1.372 0 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen_d13-2-D.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf