< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 4_G_F_224_VUTG_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
4_G_F_224_VUTG_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
1.003.263 VR 2019 0811 MED.0373-25 BBT WVGA.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 6_G_F_224_VUTG_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
6_G_F_224_VUTG_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
1.020.715 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 986.320
2019 opmaak - ontwerp 986.320