< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: ERKENDE KREDIETMAATSCHAPPIJEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering Niet van toepassing Niet van toepassing VR 2024 1705 MED.0175-16 BBT Wonen.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 78tem86_Q_G_189_EKM_BA2023_ESR.pdf
218.989
2023 1ste aanpassing – ontwerp 78tem86_Q_G_189_EKM_BA2023_ESR.pdf
218.989 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 75tem83_Q_G_189_EKM_BO2023_ESR.pdf
225.628
2023 Opmaak - ontwerp 75tem83_Q_G_189_EKM_BO2023_ESR.pdf
225.628 VR 2022 2810 MED.0398-3BIS BBT Wonen.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 80tem89_BU22_EKM_GROEP.pdf
121.592 VR 2023 1205 MED.0167-13 BBT Wonen.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 80tem89_Q_G_189_EKM_BA2022_ESR.pdf
260.266
2022 2de aanpassing – ontwerp 80tem89_Q_G_189_EKM_BA2022_ESR.pdf
260.266 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 80tem89_Q_G_189_EKM_BA2022_ESR.pdf
260.266
2022 1ste aanpassing – ontwerp 80tem89_Q_G_189_EKM_BA2022_ESR.pdf
260.266 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 80tem91_Q_G_189_EKM_BO2022_ESR.pdf
274.089
2022 Opmaak - ontwerp 80tem91_Q_G_189_EKM_BO2022_ESR.pdf
274.089 VR 2021 2810 MED.0372-23 BBT Wonen.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf