< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: VLAAMSE VERENIGING VOOR ICT-PERSONEEL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2021_1_Ontv.pdf
71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2021_2_Uitg.pdf
21.292
2021 1ste aanpassing – ontwerp 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2021_1_Ontv.pdf
71_S_A_187_VlaanderenConnect_BA2021_2_Uitg.pdf
21.292 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BO2021_ESR_amendement.pdf
21.135
2021 Opmaak - ontwerp 71_S_A_187_VlaanderenConnect_BO2021_ESR.pdf
21.135 VR 2020 2810 MED.0346-21 BBT ICT_.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 187_VlaanderenConnect_BU2020.pdf
17.441 VR 2021 2105 MED.0177-3 BBT Digitalisering en FM.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 75_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
75_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
16.530
2020 2de aanpassing - ontwerp 75_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
75_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
16.530 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 75_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
75_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
16.530
2020 1ste aanpassing – ontwerp 75_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
75_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
16.530 VR 2020 0405 MED.0146-16 BBT ICT en facilitair management.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 74_P_A_187_VlaanderenConnect_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
74_P_A_187_VlaanderenConnect_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
14.714
2020 Opmaak - ontwerp 74_P_A_187_VlaanderenConnect_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
74_P_A_187_VlaanderenConnect_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
14.714 VR 2019 0811 MED.0373-4 BBT digitalisering en interne dienstverlening VO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 55_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
55_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
10.959
2019 1ste aanpassing - ontwerp 55_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
55_P_A_187_VlaanderenConnect_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
10.959 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 54_P_C_VlaanderenConnect_BO2019_1_Ontv_G.pdf
54_P_C_VlaanderenConnect_BO2019_2_Uitg_G.pdf
10.697
2019 opmaak - ontwerp 54_P_C_VlaanderenConnect_BO2019_1_Ontv.pdf
54_P_C_VlaanderenConnect_BO2019_2_Uitg.pdf
10.697 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf