< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: DAB DOCUMENTBEHEER


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 186_DAB Documentbeheer_BU2023.pdf
1.373 VR 2024 1705 MED.0175-22 BBT Digitalisering en FM.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 13_S_A_186_Documentbeheer_BA2023_ART.pdf
1.331
2023 1ste aanpassing – ontwerp 13_S_A_186_Documentbeheer_BA2023_ART.pdf
1.331 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 13_S_A_186_Documentbeheer_BO2023_ART.pdf
1.298
2023 Opmaak - ontwerp 13_S_A_186_Documentbeheer_BO2023_ART.pdf
1.298 VR 2022 2810 MED.0398-13 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 186_DAB Documentbeheer_BU2022.pdf
16.407 VR 2023 1205 MED.0167-9 BBT Digitalisering en FM.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 13_S_A_186_Documentbeheer_BA2022_ART.pdf
16.374
2022 2de aanpassing – ontwerp 13_S_A_186_Documentbeheer_BA2022_ART.pdf
16.374 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 13_S_A_186_Documentbeheer_BA2022_ART.pdf
16.374
2022 1ste aanpassing – ontwerp 13_S_A_186_Documentbeheer_BA2022_ART.pdf
16.374 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 14_S_A_186_Documentbeheer_BO2022_ART.pdf
13.032
2022 Opmaak - ontwerp 14_S_A_186_Documentbeheer_BO2022_ART.pdf
13.032 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf