< Start < Beleidsdomein < QB0-1QHE4II-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: DAB ICT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 1ste aanpassing – ontwerp 12_P_A_186_ICT_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
12_P_A_186_ICT_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
12_P_A_186_ICT_BA2020_ART_3_Res.pdf
39.680 VR 2020 0405 MED.0146-16 BBT ICT en facilitair management.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 12_P_A_186_ICT_BO2020_ART.pdf
38.322
2020 Opmaak - ontwerp 12_P_A_186_ICT_BO2020_ART.pdf
38.322 VR 2019 0811 MED.0373-4 BBT digitalisering en interne dienstverlening VO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 14_P_A_186_ICT_BA2019_ART.pdf
45.337
2019 1ste aanpassing - ontwerp 14_P_A_186_ICT_BA2019_ART.pdf
45.337 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 14_P_C_ICT_BO2019_1_Ontv_G.pdf
14_P_C_ICT_BO2019_2_Uitg_G.pdf
14_P_C_ICT_BO2019_3_Res_G.pdf
53.267
2019 opmaak - ontwerp 14_P_C_ICT_BO2019_1_Ontv.pdf
14_P_C_ICT_BO2019_2_Uitg.pdf
14_P_C_ICT_BO2019_3_Res.pdf
53.267 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf