< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: DOMUS FLANDRIA


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 75_Q_G_183_DomusFlandria_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
75_Q_G_183_DomusFlandria_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
2.584 VR 2019 0811 MED.0373-27BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 79_Q_G_183_DomusFlandria_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
79_Q_G_183_DomusFlandria_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
2.008 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 80_Q_C_DomusFlandria_BO2019 (1)_1_Ontv_G.pdf
80_Q_C_DomusFlandria_BO2019 (1)_2_Uitg_G.pdf
2.006
2019 opmaak - ontwerp 80_Q_C_DomusFlandria_BO2019 (1)_1_Ontv.pdf
80_Q_C_DomusFlandria_BO2019 (1)_2_Uitg.pdf
2.006 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf