< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Instelling: VLAAMSE STICHTING VOOR VERKEERSKUNDE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 1ste aanpassing – ontwerp 70_M_H_181_VSV_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
70_M_H_181_VSV_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.125 VR 2020 0405 MED.0146-17 BBT MOW.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 69_M_H_181_VSV_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
69_M_H_181_VSV_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.019
2020 Opmaak - ontwerp 69_M_H_181_VSV_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
69_M_H_181_VSV_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.019 VR 2019 0811 MED.0373-14BIS BBT MOW.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 88_M_H_181_VSV_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
88_M_H_181_VSV_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
8.971
2019 1ste aanpassing - ontwerp 88_M_H_181_VSV_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
88_M_H_181_VSV_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
8.971 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 88_M_F_VSV_BO2019_1_Ontv_G.pdf
88_M_F_VSV_BO2019_2_Uitg_G.pdf
8.959
2019 opmaak - ontwerp 88_M_F_VSV_BO2019_1_Ontv.pdf
88_M_F_VSV_BO2019_2_Uitg.pdf
8.959 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken_d13-2-M.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf