< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: FONDS VOOR SCHEEPSJONGEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing
2019 1ste aanpassing - ontwerp 87_K_B_178_FondsScheepsjongeren_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
87_K_B_178_FondsScheepsjongeren_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
459 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 87_K_H_FondsScheepsjongeren_BO2019_1_Ontv_G.pdf
87_K_H_FondsScheepsjongeren_BO2019_2_Uitg_G.pdf
491
2019 opmaak - ontwerp 87_K_H_FondsScheepsjongeren_BO2019_1_Ontv.pdf
87_K_H_FondsScheepsjongeren_BO2019_2_Uitg.pdf
491 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf