< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: TOEGANKELIJK VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing
2019 1ste aanpassing - ontwerp 57_P_C_163_AgentschapToegVl_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
57_P_C_163_AgentschapToegVl_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
3.841 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 56_P_C_AgentschapToegVl_BO2019_1_Ontv_G.pdf
56_P_C_AgentschapToegVl_BO2019_2_Uitg_G.pdf
3.818
2019 opmaak - ontwerp 56_P_C_AgentschapToegVl_BO2019_1_Ontv.pdf
56_P_C_AgentschapToegVl_BO2019_2_Uitg.pdf
3.818 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf