< Start < Beleidsdomein < SJ0-1SFC2DY-IS

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING


Bedragen (x 1000€):

Download