< Start < Beleidsdomein < SJ0-9SFCADY-OI

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 69_S_C_137_AIenI_BO2023_ART_ESR.pdf
96.680 VR 2022 2810 MED.0398-5 BBT Gelijke kansen, Integratie en Inburgering.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 73_S_C_137_AIenI_BA2022_ART_ESR.pdf
91.528
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 73_S_C_137_AIenI_BA2022_ART_ESR.pdf
91.528
2022 1ste aanpassing – ontwerp 73_S_C_137_AIenI_BA2022_ART_ESR.pdf
91.528 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2022_ESR_ART_amendement.pdf
89.089
2022 Opmaak - ontwerp 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2022_ESR_ART.pdf
90.024 VR 2021 2810 MED.0372-9 BBT Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 137_Agentschap Integratie en Inburgering_BU2021.pdf
61.253 VR 2022 2005 MED.0181-24 BBT Gelijke kansen, Integratie en Inburgering.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 72_S_C_137_AgentschapIenI_BA2021_ESR_ART_1_Ontv.pdf
72_S_C_137_AgentschapIenI_BA2021_ESR_ART_2_Uitg.pdf
80.819
2021 1ste aanpassing – ontwerp 72_S_C_137_AgentschapIenI_BA2021_ESR_ART_1_Ontv.pdf
72_S_C_137_AgentschapIenI_BA2021_ESR_ART_2_Uitg.pdf
80.819 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2021_ART_amendement.pdf
76.823
2021 Opmaak - ontwerp 72_S_C_137_AgentschapIenI_BO2021_ART.pdf
76.823 VR 2020 2810 MED.0346-9 BBT GKII.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf