< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 71_P_C_137_AgentschapIenI_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
71_P_C_137_AgentschapIenI_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
62.591 VR 2019 0811 MED.0373-19 BBT GKII.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 56_P_C_137_AgentschapIenI_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
56_P_C_137_AgentschapIenI_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
63.206 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 55_P_C_AgentschapIenI_BO2019_1_Ontv_G.pdf
55_P_C_AgentschapIenI_BO2019_2_Uitg_G.pdf
55.126
2019 opmaak - ontwerp 55_P_C_AgentschapIenI_BO2019_1_Ontv.pdf
55_P_C_AgentschapIenI_BO2019_2_Uitg.pdf
55.126 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf