< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – ontwerp 44_E_B_120_FWO_BA2022_ESR.pdf
550.567
2022 Opmaak - goedgekeurd 44_E_B_120_FWO_BO2022_ESR.pdf
504.148
2022 Opmaak - ontwerp 44_E_B_120_FWO_BO2022_ESR.pdf
504.148 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 120_Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) - stichting openbaar nut (SON)_BU2021.pdf
502.217 VR 2022 2005 MED.0181-2 BBT EWI.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 44_E_B_120_FWO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
44_E_B_120_FWO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
44_E_B_120_FWO_BA2021_ESR_4_Ruiter.pdf
472.487
2021 1ste aanpassing – ontwerp 44_E_B_120_FWO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
44_E_B_120_FWO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
44_E_B_120_FWO_BA2021_ESR_4_Ruiter.pdf
472.487 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 44_E_B_120_FWO_BO2021_ESR.pdf
460.328
2021 Opmaak - ontwerp 44_E_B_120_FWO_BO2021_ESR.pdf
460.328 VR 2020 2810 MED.0346-2 BBT EWI.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 120_FWO_BU2020.pdf
455.964 VR 2021 2105 MED.0177-6 BBT EWI.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf