< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: DIESTSEPOORT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 42_C_G_116_Diestsepoort_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
42_C_G_116_Diestsepoort_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
9.253 VR 2019 0811 MED.0373-22 BBT FB.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 64_C_G_116_Diestsepoort_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
64_C_G_116_Diestsepoort_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
8.534 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 63_C_B_Diestsepoort_BO2019__1_Ontv_G.pdf
63_C_B_Diestsepoort_BO2019__2_Uitg_G.pdf
7.820
2019 opmaak - ontwerp 63_C_B_Diestsepoort_BO2019__1_Ontv.pdf
63_C_B_Diestsepoort_BO2019__2_Uitg.pdf
7.820 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf