< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp Niet van toepassing
2019 1ste aanpassing - ontwerp 32_H_A_115_KANTL_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
32_H_A_115_KANTL_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
838 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 32_H_I_KANTL_BO2019_SC_1_Ontv_G.pdf
32_H_I_KANTL_BO2019_SC_2_Uitg_G.pdf
707
2019 opmaak - ontwerp 32_H_I_KANTL_BO2019_SC_1_Ontv.pdf
32_H_I_KANTL_BO2019_SC_2_Uitg.pdf
707 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf