< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: DAB AUDIT VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 10_P_C_110_AuditVlaanderen_BO2020_ART.pdf
863 VR 2019 0811 MED.0373-20 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 12_P_C_110_AuditVlaanderen_BA2019_ART.pdf
863 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_1_Ontv_G.pdf
12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_2_Uitg_G.pdf
12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_3_Res_G.pdf
875
2019 opmaak - ontwerp 12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_1_Ontv.pdf
12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_2_Uitg.pdf
12_P_A_AuditVlaanderen_BO2019_3_Res.pdf
875 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf