< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 38_Q_G_95_SARO_BO2023_ESR.pdf
1.349 VR 2022 2810 MED.0398-1BIS BBT Onroerend Erfgoed.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 39_Q_G_95_SARO_BA2022_ESR.pdf
1.322
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 39_Q_G_95_SARO_BA2022_ESR.pdf
1.322
2022 1ste aanpassing – ontwerp 39_Q_G_95_SARO_BA2022_ESR.pdf
1.322 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 39_Q_G_95_SARO_BO2022_ESR.pdf
1.311
2022 Opmaak - ontwerp 39_Q_G_95_SARO_BO2022_ESR.pdf
1.311 VR 2021 2810 MED.0372-17 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 95_Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO)_BU2021.pdf
1.316 VR 2022 2005 MED.0181-23 BBT Onroerend erfgoed.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 39_Q_G_95_SARO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
39_Q_G_95_SARO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
1.305
2021 1ste aanpassing – ontwerp 39_Q_G_95_SARO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
39_Q_G_95_SARO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
1.305 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 39_Q_G_95_SARO_BO2021_ESR.pdf
1.226
2021 Opmaak - ontwerp 39_Q_G_95_SARO_BO2021_ESR.pdf
1.226 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf