< Start < Beleidsdomein < QB0-1QAX2ZW-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: STRATEGISCHE ADVIESRAAD RUIMTELIJKE ORDENING - ONROEREND ERFGOED


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 41_Q_G_95_SARO_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
41_Q_G_95_SARO_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
1.213 N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 21_Q_G_95_SARO_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
21_Q_G_95_SARO_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
1.209 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 21_Q_H_SARO_BO2019_DR_1_Ontv_G.pdf
21_Q_H_SARO_BO2019_DR_2_Uitg_G.pdf
1.190
2019 opmaak - ontwerp 21_Q_H_SARO_BO2019_DR_1_Ontv.pdf
21_Q_H_SARO_BO2019_DR_2_Uitg.pdf
1.190 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf