< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 1ste aanpassing – ontwerp 14_Q_G_79_VMSW_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
14_Q_G_79_VMSW_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.137.470 VR 2020 0405 MED.0146-20 BBT Wonen.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 14_Q_G_79_VMSW_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
14_Q_G_79_VMSW_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.300.364
2020 Opmaak - ontwerp 14_Q_G_79_VMSW_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
14_Q_G_79_VMSW_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.300.364 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 16_Q_G_79_VMSW_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
16_Q_G_79_VMSW_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
3.303.583
2019 1ste aanpassing - ontwerp 16_Q_G_79_VMSW_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
16_Q_G_79_VMSW_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
3.303.583 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 16_Q_C_VMSW_BO2019 correct sjabloon_1_Ontv_G.pdf
16_Q_C_VMSW_BO2019 correct sjabloon_2_Uitg_G.pdf
3.312.715
2019 opmaak - ontwerp 16_Q_C_VMSW_BO2019 correct sjabloon_1_Ontv.pdf
16_Q_C_VMSW_BO2019 correct sjabloon_2_Uitg.pdf
3.312.715 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf