< Start < Beleidsdomein < QB0-1QHE4IR-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 14_Q_G_79_VMSW_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
14_Q_G_79_VMSW_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
3.300.364 VR 2019 0811 MED.0373-24 BBT Wonen.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 16_Q_G_79_VMSW_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
16_Q_G_79_VMSW_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
3.303.583 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 16_Q_C_VMSW_BO2019 correct sjabloon_1_Ontv_G.pdf
16_Q_C_VMSW_BO2019 correct sjabloon_2_Uitg_G.pdf
3.312.715
2019 opmaak - ontwerp 16_Q_C_VMSW_BO2019 correct sjabloon_1_Ontv.pdf
16_Q_C_VMSW_BO2019 correct sjabloon_2_Uitg.pdf
3.312.715 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf