< Start < Beleidsdomein < SG0-1SKC2TY-IS

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: DAB OVERHEIDSPERSONEEL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2023_ART.pdf
16.345 VR 2022 2810 MED.0398-6 BBT HR en Audit Vlaamse Overheid.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2022_ART.pdf
24.123
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2022_ART.pdf
24.123
2022 1ste aanpassing – ontwerp 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2022_ART.pdf
24.123 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2022_ART.pdf
21.166
2022 Opmaak - ontwerp 16_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2022_ART.pdf
21.166 VR 2021 2810 MED.0372-11 BBT HR en Audit Vlaamse Overheid.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 74_DAB Overheidspersoneel_BU2021.pdf
19.871 VR 2022 2005 MED.0181-25 BBT HR-Beleid en Audit Vlaamse Overheid.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_3_Res.pdf
20.165
2021 1ste aanpassing – ontwerp 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
17_S_C_74_Overheidspersoneel_BA2021_ART_3_Res.pdf
20.165 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2021_ART.pdf
19.056
2021 Opmaak - ontwerp 17_S_C_74_Overheidspersoneel_BO2021_ART.pdf
19.056 VR 2020 2810 MED.0346-10 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf