< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: DAB OVERHEIDSPERSONEEL


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 13_P_C_74_Overheidspersoneel_BO2020_ART.pdf
15.769 VR 2019 0811 MED.0373-20 BBT HR en Audit Vlaamse overheid.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 15_P_C_74_Overheidspersoneel_BA2019_ART.pdf
17.299 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_1_Ontv_G.pdf
15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_2_Uitg_G.pdf
15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_3_Res_G.pdf
13.335
2019 opmaak - ontwerp 15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_1_Ontv.pdf
15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_2_Uitg.pdf
15_P_C_Overheidspersoneel_BO2019_3_Res.pdf
13.335 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf