< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: EIGEN VERMOGEN DIGITAAL VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 21_S_A_73_EVDigitaalVl_BO2023_ART.pdf
77.043 VR 2022 2810 MED.0398-13 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2022_ART.pdf
79.205
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2022_ART.pdf
79.205
2022 1ste aanpassing – ontwerp 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BA2022_ART.pdf
79.205 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BO2022_ART.pdf
70.710
2022 Opmaak - ontwerp 23_S_A_73_EVDigitaalVl_BO2022_ART.pdf
70.710 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 73_Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen (EV DV)_BU2021.pdf
62.819 VR 2022 2005 MED.0181-15 BBT Digitialisering en FM.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 23_S_A_73_EVIV_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
23_S_A_73_EVIV_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
28.904
2021 1ste aanpassing – ontwerp 23_S_A_73_EVIV_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
23_S_A_73_EVIV_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
28.904 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 23_S_A_73_EVIV_BO2021_ART.pdf
31.383
2021 Opmaak - ontwerp 23_S_A_73_EVIV_BO2021_ART.pdf
31.383 VR 2020 2810 MED.0346-21 BBT ICT_.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf