< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: EIGEN VERMOGEN INFORMATIE VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 23_P_A_73_EVIV_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
23_P_A_73_EVIV_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
18.367 VR 2019 0811 MED.0373-4 BBT digitalisering en interne dienstverlening VO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 25_P_A_73_EVIV_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
25_P_A_73_EVIV_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
14.945 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 25_P_C_EVIV_BO2019_1_Ontv_G.pdf
25_P_C_EVIV_BO2019_2_Uitg_G.pdf
14.843
2019 opmaak - ontwerp 25_P_C_EVIV_BO2019_1_Ontv.pdf
25_P_C_EVIV_BO2019_2_Uitg.pdf
14.843 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf