< Start < Beleidsdomein < SH0-1SKA2QY-IS

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: DAB CATERING EN SCHOONMAAK


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 12_S_A_68_CateringSchoonmaak_BO2022_ART.pdf
26.035 VR 2021 2810 MED.0372-4 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 13_S_A_68_CateringSchoonmaak_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
13_S_A_68_CateringSchoonmaak_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
13_S_A_68_CateringSchoonmaak_BA2021_ART_3_Res.pdf
25.412
2021 1ste aanpassing – ontwerp 13_S_A_68_CateringSchoonmaak_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
13_S_A_68_CateringSchoonmaak_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
13_S_A_68_CateringSchoonmaak_BA2021_ART_3_Res.pdf
25.412 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 14_S_A_68_CateringSchoonmaak_BO2021_ART.pdf
25.142
2021 Opmaak - ontwerp 14_S_A_68_CateringSchoonmaak_BO2021_ART.pdf
25.142 VR 2020 2810 MED.0346-21 BBT ICT_.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 68_DAB Catering en Schoonmaak_Uitvoer2020.pdf
19.937 VR 2021 2105 MED.0177-3 BBT Digitalisering en FM.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_3_Res.pdf
25.562
2020 2de aanpassing - ontwerp 11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_3_Res.pdf
25.562 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_3_Res.pdf
25.562
2020 1ste aanpassing – ontwerp 11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_1_Ontv.pdf
11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_2_Uitg.pdf
11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2020_ART_3_Res.pdf
25.562 VR 2020 0405 MED.0146-16 BBT ICT en facilitair management.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BO2020_ART.pdf
25.843
2020 Opmaak - ontwerp 11_P_A_68_CateringSchoonmaak_BO2020_ART.pdf
25.843 VR 2019 0811 MED.0373-4 BBT digitalisering en interne dienstverlening VO.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 13_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2019_ART.pdf
24.933
2019 1ste aanpassing - ontwerp 13_P_A_68_CateringSchoonmaak_BA2019_ART.pdf
24.933 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 13_P_C_CateringSchoonmaak_BO2019_1_Ontv_G.pdf
13_P_C_CateringSchoonmaak_BO2019_2_Uitg_G.pdf
13_P_C_CateringSchoonmaak_BO2019_3_Res_G.pdf
22.507
2019 opmaak - ontwerp 13_P_C_CateringSchoonmaak_BO2019_1_Ontv.pdf
13_P_C_CateringSchoonmaak_BO2019_2_Uitg.pdf
13_P_C_CateringSchoonmaak_BO2019_3_Res.pdf
22.507 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf