< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Instelling: DAB GRONDFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 17_Q_E_67_Grondfonds_BO2020_ART.pdf
37.497 VR 2019 0811 MED.0373-27BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 19_Q_E_67_Grondfonds_BA2019_ART.pdf
39.554 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 19_Q_H_Grondfonds_BO2019_1_Ontv_G.pdf
19_Q_H_Grondfonds_BO2019_2_Uitg_G.pdf
19_Q_H_Grondfonds_BO2019_3_Res_G.pdf
42.256
2019 opmaak - ontwerp 19_Q_H_Grondfonds_BO2019_1_Ontv.pdf
19_Q_H_Grondfonds_BO2019_2_Uitg.pdf
19_Q_H_Grondfonds_BO2019_3_Res.pdf
42.256 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf