< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 5_H_A_64_AldenBiesen_BO2020_ART.pdf
3.688 VR 2019 0811 MED.0373-3 BBT Cultuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 7_H_A_64_AldenBiesen_BA2019_ART.pdf
3.237 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 7_H_I_AldenBiesen_BO2019_1_Ontv_G.pdf
7_H_I_AldenBiesen_BO2019_2_Uitg_G.pdf
7_H_I_AldenBiesen_BO2019_3_Res_G.pdf
3.041
2019 opmaak - ontwerp 7_H_I_AldenBiesen_BO2019_1_Ontv.pdf
7_H_I_AldenBiesen_BO2019_2_Uitg.pdf
7_H_I_AldenBiesen_BO2019_3_Res.pdf
3.041 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf