< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Instelling: DAB VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ONROEREND ERFGOED


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 18_Q_G_58_VIOE_BO2020_ART.pdf
2.515 VR 2019 0811 MED.0373-23 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 20_Q_G_58_VIOE_BA2019_ART.pdf
2.515 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_1_Ontv_G.pdf
20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_2_Uitg_G.pdf
20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_3_Res_G.pdf
2.398
2019 opmaak - ontwerp 20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_1_Ontv.pdf
20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_2_Uitg.pdf
20_Q_A_VIOE_BO2019_20181008_3_Res.pdf
2.398 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf