< Start < Beleidsdomein < QB0-1QHE4IG-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Instelling: DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN NATUUR (MINAFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 16_Q_E_56_MINAfonds_BO2020_ART.pdf
694.423 VR 2019 0811 MED.0373-27BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 18_Q_E_56_MINAfonds_BA2019_ART.pdf
693.558 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 18_Q_H_MINAfonds_BO2019_DR2_1_Ontv_G.pdf
18_Q_H_MINAfonds_BO2019_DR2_2_Uitg_G.pdf
18_Q_H_MINAfonds_BO2019_DR2_3_Res_G.pdf
664.998
2019 opmaak - ontwerp 18_Q_H_MINAfonds_BO2019_DR2_1_Ontv.pdf
18_Q_H_MINAfonds_BO2019_DR2_2_Uitg.pdf
18_Q_H_MINAfonds_BO2019_DR2_3_Res.pdf
664.998 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf