< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 21_K_X_44_EVILVO_BA2022_ESR.pdf
58.987
2022 1ste aanpassing – ontwerp 21_K_X_44_EVILVO_BA2022_ESR.pdf
58.987 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 21_K_B_44_EVILVO_BO2022_ESR.pdf
55.472
2022 Opmaak - ontwerp 21_K_B_44_EVILVO_BO2022_ESR.pdf
55.472 VR 2021 2810 MED.0372-13 BBT Landbouw en Visserij.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 44_Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO)_BU2021.pdf
71.734 VR 2022 2005 MED.0181-3 BBT LV.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 21_K_B_44_EVILVO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
21_K_B_44_EVILVO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
21_K_B_44_EVILVO_BA2021_ESR_3_Res.pdf
58.264
2021 1ste aanpassing – ontwerp 21_K_B_44_EVILVO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
21_K_B_44_EVILVO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
21_K_B_44_EVILVO_BA2021_ESR_3_Res.pdf
58.264 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 21_K_B_44_EVILVO_BO2021_ESR.pdf
53.215
2021 Opmaak - ontwerp 21_K_B_44_EVILVO_BO2021_ESR.pdf
53.215 VR 2020 2810 MED.0346-1 BBT LV.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 44_EVILVO_BU2020.pdf
68.523 VR 2021 2105 MED.0177-7 BBT LV.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf