< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: EIGEN VERMOGEN VH INSTITUUT VOOR LANDBOUW- EN VISSERIJONDERZOEK


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 22_K_B_44_EVILVO_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
22_K_B_44_EVILVO_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
22_K_B_44_EVILVO_BA2019_ESR_3_Res.pdf
51.252 VR 2019 0811 MED.0373-7 BBT LV.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 23_K_B_44_EVILVO_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
23_K_B_44_EVILVO_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
23_K_B_44_EVILVO_BA2019_ESR_3_Res.pdf
57.789 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 23_K_H_EVILVO_BO2019v2_1_Ontv_G.pdf
23_K_H_EVILVO_BO2019v2_2_Uitg_G.pdf
23_K_H_EVILVO_BO2019v2_3_Res_G.pdf
45.371
2019 opmaak - ontwerp 23_K_H_EVILVO_BO2019v2_1_Ontv.pdf
23_K_H_EVILVO_BO2019v2_2_Uitg.pdf
23_K_H_EVILVO_BO2019v2_3_Res.pdf
45.371 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf