< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: KUNSTHUIS OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 57_H_A_40_Kunsthuis_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
57_H_A_40_Kunsthuis_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
41.841 VR 2019 0811 MED.0373-3 BBT Cultuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 47_H_A_40_Kunsthuis_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
47_H_A_40_Kunsthuis_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
42.171 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 47_H_I_Kunsthuis_BO2019_SC_1_Ontv_G.pdf
47_H_I_Kunsthuis_BO2019_SC_2_Uitg_G.pdf
42.007
2019 opmaak - ontwerp 47_H_I_Kunsthuis_BO2019_SC_1_Ontv.pdf
47_H_I_Kunsthuis_BO2019_SC_2_Uitg.pdf
42.007 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf