< Start < Beleidsdomein < EB0-1EFB5LX-IS

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 14_E_B_39_VITO_BA2022_ESR.pdf
210.582
2022 1ste aanpassing – ontwerp 14_E_B_39_VITO_BA2022_ESR.pdf
210.582 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 14_E_B_39_VITO_BO2022_ESR.pdf
190.844
2022 Opmaak - ontwerp 14_E_B_39_VITO_BO2022_ESR.pdf
190.844 VR 2021 2810 MED.0372-6 BBT Economie, Wetenschap en Innovatie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 39_Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO)_BU2021.pdf
203.251 VR 2022 2005 MED.0181-2 BBT EWI.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 15_E_B_39_VITO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
15_E_B_39_VITO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
185.495
2021 1ste aanpassing – ontwerp 15_E_B_39_VITO_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
15_E_B_39_VITO_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
185.495 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 15_E_B_39_VITO_BO2021_ESR.pdf
190.498
2021 Opmaak - ontwerp 15_E_B_39_VITO_BO2021_ESR.pdf
190.498 VR 2020 2810 MED.0346-2 BBT EWI.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 39_VITO_BU2020.pdf
188.922 VR 2021 2105 MED.0177-6 BBT EWI.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf