< Start < Beleidsdomein < QE0-1QEE4KS-IS

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Instelling: VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 93_Q_E_32_VREG_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
93_Q_E_32_VREG_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
7.637 VR 2019 0811 MED.0373-28 BBT Energie.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 89_Q_E_32_VREG_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
89_Q_E_32_VREG_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
7.454 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 89_Q_B_VREG_BO2019_1_Ontv_G.pdf
89_Q_B_VREG_BO2019_2_Uitg_G.pdf
6.368
2019 opmaak - ontwerp 89_Q_B_VREG_BO2019_1_Ontv.pdf
89_Q_B_VREG_BO2019_2_Uitg.pdf
6.368 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf