< Start < Beleidsdomein < JB0-1JDB2CY-IS

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BO2022_ESR.pdf
1.035.799 VR 2021 2810 MED.0372-22 BBT Werk en Sociale economie.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 6_J_B_30_VDAB_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
6_J_B_30_VDAB_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
1.017.945
2021 1ste aanpassing – ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BA2021_ESR_1_Ontv.pdf
6_J_B_30_VDAB_BA2021_ESR_2_Uitg.pdf
1.017.945 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 6_J_B_30_VDAB_BO2021_ESR.pdf
983.724
2021 Opmaak - ontwerp 6_J_B_30_VDAB_BO2021_ESR.pdf
983.724 VR 2020 2810 MED.0346-3 BBT WSE.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 30_VDAB_BU2020.pdf
936.296 VR 2021 2105 MED.0177-8 BBT WSE.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 8_J_B_30_VDAB_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_J_B_30_VDAB_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
951.404
2020 2de aanpassing - ontwerp 8_J_B_30_VDAB_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_J_B_30_VDAB_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
951.404 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 8_J_B_30_VDAB_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_J_B_30_VDAB_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
951.404
2020 1ste aanpassing – ontwerp 8_J_B_30_VDAB_BA2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_J_B_30_VDAB_BA2020_ESR_2_Uitg.pdf
951.404 VR 2020 0405 MED.0146-28 BBT WSE.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 8_J_B_30_VDAB_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_J_B_30_VDAB_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
966.268
2020 Opmaak - ontwerp 8_J_B_30_VDAB_BO2020_ESR_1_Ontv.pdf
8_J_B_30_VDAB_BO2020_ESR_2_Uitg.pdf
966.268 VR 2019 0811 MED.0373-8 BBT WSE.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 10_J_B_30_VDAB_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
10_J_B_30_VDAB_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
969.234
2019 1ste aanpassing - ontwerp 10_J_B_30_VDAB_BA2019_ESR_1_Ontv.pdf
10_J_B_30_VDAB_BA2019_ESR_2_Uitg.pdf
969.234 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 10_J_G_VDAB_BO2019_1_Ontv_G.pdf
10_J_G_VDAB_BO2019_2_Uitg_G.pdf
971.755
2019 opmaak - ontwerp 10_J_G_VDAB_BO2019_1_Ontv.pdf
10_J_G_VDAB_BO2019_2_Uitg.pdf
971.755 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf