< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMERSVORMING - SYNTRA VLAANDEREN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 7_J_B_29_Syntra_BO2020_ART_1_Ontv.pdf
7_J_B_29_Syntra_BO2020_ART_2_Uitg.pdf
70.260 VR 2019 0811 MED.0373-8 BBT WSE.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 9_J_B_29_Syntra_BA2019_ART_1_Ontv.pdf
9_J_B_29_Syntra_BA2019_ART_2_Uitg.pdf
75.633 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 9_J_G_Syntra_BO2019_1_Ontv_G.pdf
9_J_G_Syntra_BO2019_2_Uitg_G.pdf
74.901
2019 opmaak - ontwerp 9_J_G_Syntra_BO2019_1_Ontv.pdf
9_J_G_Syntra_BO2019_2_Uitg.pdf
74.901 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf