< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Instelling: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting/uitvoering Totale Begroting/Uitvoering Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 12_S_A_28_FIT_BO2023_ART.pdf
92.714 VR 2022 2810 MED.0398-14 BBT Ondersteuning VR Rampenschade BB OS en IO.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 12_S_A_28_FIT_BA2022_ART.pdf
73.851
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 12_S_A_28_FIT_BA2022_ART.pdf
73.851
2022 1ste aanpassing – ontwerp 12_S_A_28_FIT_BA2022_ART.pdf
73.851 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 12_S_A_28_FIT_BO2022_ART.pdf
68.574
2022 Opmaak - ontwerp 12_S_A_28_FIT_BO2022_ART.pdf
68.574 VR 2021 2810 MED.0372-5 BBT DKBUZA.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 28_Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Flanders Investment and Trade - FIT)_BU2021.pdf
71.641 VR 2022 2005 MED.0181-26 BBT BB, Stedenbeleid en Audit lokale besturen.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 13_S_A_28_FIT_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
13_S_A_28_FIT_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
68.195
2021 1ste aanpassing – ontwerp 13_S_A_28_FIT_BA2021_ART_1_Ontv.pdf
13_S_A_28_FIT_BA2021_ART_2_Uitg.pdf
68.195 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 13_S_A_28_FIT_BO2021_ART.pdf
67.721
2021 Opmaak - ontwerp 13_S_A_28_FIT_BO2021_ART.pdf
67.721 VR 2020 2810 MED.0346-8 BBT Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf